Середа, 19.06.24, 9:00 AM
Енергодарське об'єднане управління Пенсійного фонду Украї...
Вітаю ВасГость | RSS
Шановні страхувальники!         О(П)
Меню сайту
Статті управління
[30.01.17]
[Адміністрація]

Звіт про підсумки роботи управління Пенсійного фонду на території Кам’янсько-Дніпровського району 
[13.01.17]
[Адміністрація]

Плану заходів щодо своєчасного виявлення, усунення та мінімізації корупційних ризиків 
[13.01.17]
[Адміністрація]

Про стан роботи зі зверненнями громадян за 2016 рік 
[12.01.17]
[Адміністрація]

ДО УВАГИ НАСЕЛЕННЯ РАЙОНУ! 
[22.12.16]
[Пенсійне забезпечення]

Про пенсії державних службовців… 
[07.11.16]
[Адміністрація]

Працюють з людьми і для людей… 
[06.07.16]
[Доходи]

До уваги страхувальників: внесено зміни до Порядку формування та подання звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску 
[31.05.16]
[Пенсійне забезпечення]

майский перерасчет пенсий 
[31.05.16]
[Пенсійне забезпечення]

До уваги внутрішньо переміщених осіб 
[29.04.16]
[Адміністрація]

Про підсумки роботи Кам’янсько – Дніпровського об’єднаного управління Пенсійного фонду України за січень – березень 2016 
stat ukoz

1. Перелік та умови отримання послуг; що надаються управлінням, форми і зразки документів, правила їх заповнення.

2. Порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності, інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник.

3. Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи, загальні правила роботи управління, правила внутрішнього трудового розпорядку.

 

З 9 травня 2011 року набрав чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації»З 9 травня 2011 року набрав чинності Закон України «Про доступ до публічної інформації», який має на меті забезпечити прозорість і відкритість у діяльності державних органів нашої країни, створити механізм реалізації права кожного на доступ до публічної інформації.
Головним управлінням Пенсійного фонду України в Запорізькій області з метою реалізації цього Закону створено умови для безумовного виконання норм його норм, зокрема видано наказ «Про організацію виконання норм Закону України «Про доступ до публічної інформації», яким визначено управління кадрового забезпечення та організаційно-інформаційної роботи відповідальним за організацію у встановленому порядку доступу до публічної інформації, розгляд, систематизацію, аналіз та контроль за наданням відповідей структурними підрозділами головного управління на запити на інформацію, що була створена в процесі виконання повноважень і надходить до головного управління Пенсійного фонду України в області.

Місцем для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями визначено приміщення інформаційно-консультаційного пункту головного управління.

Відповідно до ст.10 Закону України «Про доступ до публічної інформації»

1. Кожна особа має право:
1) знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються чи поширюються, крім випадків, встановлених законом;
2) доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається;
3) вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації про себе, знищення інформації про себе, збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону;
4) на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно для реалізації та захисту прав та законних інтересів;
5) на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, визначених законом.

2. Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.

3. Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов'язані:

1) надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім випадків, передбачених законом;
2) використовувати її лише з метою та у спосіб, визначений законом;
3) вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб;
4) виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, яких вона стосується.

4. Зберігання інформації про особу не повинно тривати довше, ніж це необхідно для досягнення мети, задля якої ця інформація збиралася.

5. Відмова особі в доступі до інформації про неї, приховування, незаконне збирання, використання, зберігання чи поширення інформації можуть бути оскаржені.

Стаття 4 Закону «Про доступ до публічної інформації» визначає принципи забезпечення доступу до публічної інформації.

1. Доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах:

1) прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень;
2) вільного отримання та поширення інформації, крім обмежень, встановлених законом;
3) рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

Статтею 3 Закону передбачено гарантії забезпечення права на доступ до публічної інформації.

1. Право на доступ до публічної інформації гарантується:

1) обов'язком розпорядників інформації надавати та оприлюднювати інформацію, крім випадків, передбачених законом;
2) визначенням розпорядником інформації спеціальних структурних підрозділів або посадових осіб, які організовують у встановленому порядку доступ до публічної інформації, якою він володіє;
3) максимальним спрощенням процедури подання запиту та отримання інформації;
4) доступом до засідань колегіальних суб'єктів владних повноважень, крім випадків, передбачених законодавством;
5) здійсненням парламентського, громадського та державного контролю за дотриманням прав на доступ до публічної інформації;
6) юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.


 

ПЕРЕЛІК
відомостей, що становлять службову інформацію,
в головному управлінні Пенсійного фонду України
в Запорізькій області1. Загальні положення.

1.1. Перелік розроблено на підставі вимог законів України від 13.01.2011 № 2939-VI «Про доступ до публічної інформації», від 13.01.2011 № 2938-VI «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію», постанови Кабінету Міністрів України від 27.11.1998 № 1893.
Перелік відомостей, що містяться у цьому Переліку - це відомості, які знаходяться у володінні, користуванні або розпорядженні головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області (далі – головному управлінні).

1.2. Відповідно до Закону України від 13.01.2011 № 2938-VІ «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» до конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров'я, а також адреса, дата і місце народження.
Використання відомостей, що містяться у Державному реєстрі загальнообов'язкового державного соціального страхування, пенсійних справах, справах платників, картках особових рахунків платників, позовних матеріалах, матеріалах справ про адміністративні правопорушення, особових справах державних службовців, крім інформації про доходи осіб та членів їхніх сімей, які обіймають посаду державного службовця першої або другої категорії, здійснюється відповідно до законів України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування», «Про інформацію».

1.3. Обмеження Переліку не поширюється на інформацію, визначену ч.4 ст.21 Закону України від 13.01.2011 № 2938-VI «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію», а саме: про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту; про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей; про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення; про факти порушення прав і свобод людини і громадянина; про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб; інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

2. Мобілізаційні питання та територіальна оборона.

2.1. Відомості за окремими показниками основних заходів щодо організації мобілізаційної підготовки в головному управлінні, які не відносяться до державної таємниці.
2.2. Відомості щодо змісту основних заходів мобілізаційного плану (або його розділів), які не відносяться до державної таємниці.
2.3. Відомості щодо організації управління, оповіщення і зв'язку в особливий період (які не відносяться до державної таємниці) та при виникненні надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в головному управлінні.
2.4. Відомості про організацію здійснення, планування і звітності у сфері цивільної оборони, захисту від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, за окремими показниками в цілому щодо головного та підвідомчих управлінь.

3. Зв'язок та автоматизовані системи.

3.1. Відомості про схеми кабельних мереж та систем енергопостачання об'єктів, на яких оброблюється інформація з обмеженим доступом (далі - ІзОД).
3.2. Відомості, що розкривають схеми абонентських мереж і споруд зв'язку, де циркулює ІзОД.
3.3. Відомості про обладнання телефонних ліній технічними засобами захисту інформації.
3.4. Відомості, що розкривають програми або перелік завдань, які підлягають вирішенню в автоматизованих системах, для обробки таємної інформації на об'єкті електронно-обчислювальної техніки.
3.5. Відомості, що розкривають порядок доступу до автоматизованих систем або пропускний режим на об'єкті електронно-обчислювальної техніки, на якому обробляється ІзОД.
3.6. Відомості про розгортання (розміщення) автоматизованих систем (персональних електронно-обчислювальних машин) для обробки ІзОД в структурних підрозділах головного управління.
3.7. Паспорт-формуляр об'єкта електронно-обчислювальної техніки (далі – ЕОТ), на якому обробляється ІзОД.
3.8. Відомості, що розкривають програми або склад програмного забезпечення для вирішення завдань на персональних електронно-обчислювальних машинах, на яких здійснюється обробка ІзОД.
3.9. Інформація, що міститься у локальних комп'ютерних мережах, які використовуються головним управлінням та його підвідомчими управліннями, і яка містить, відомості, зазначені у цьому Переліку.
3.10. Відомості що розкривають заходи щодо безпеки інформації на об'єктах, де циркулює конфіденційна інформація.

4. Охорона інформації з обмеженим доступом.

4.1. Схеми розміщення місць зберігання таємних документів і виробів, а також технічних засобів, на яких здійснюється обробка ІзОД, порядок їх охорони та евакуації.
4.2. Відомості про заходи щодо захисту ІзОД під час прийому іноземних делегацій, груп, та окремих громадян.
4.3. Відомості про надання, скасування та переоформлення допуску (доступу) до державної таємниці працівників головного управління.
4.4. Відомості про особливий режим діяльності, пов'язаної з державною таємницею.
4.5. Відомості, що розкривають ефективність захисту об'єктів ЕОТ, де циркулює конфіденційна інформація, що є власністю держави.
4.6. Відомості щодо результатів інструментальних перевірок об'єктів ЕОТ, де циркулює ІзОД, якщо вони не містять секретної інформації.
4.7. Відомості, що розкривають заходи запровадження пропускного та внутрішньооб'єктового режиму.
4.8. Листування з питань охорони державної таємниці, якщо вона не містить секретної інформації.
4.9. Відомості про працівників головного управління, посади, які вони займають, обґрунтування необхідності їм надання доступу до державної таємниці. Номенклатура посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці.
4.10. Перспективні (річні) та поточні (піврічні) плани охорони державної таємниці, якщо вони не містять секретної інформації.
4.11. Відомості, що розкривають порядок оформлення допуску до державної таємниці.
4.12. Відомості щодо особливостей забезпечення режиму секретності під час міжнародного співробітництва, якщо вони не містять таємних відомостей.
4.13. Відомості щодо проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці, якщо вони не містять секретної інформації.
4.14. Відомості щодо можливих порушень працівниками головного управління та пов'язаними з ними особами антикорупційного законодавства, якщо для підтвердження цих правопорушень потребується (на підставі інформування) проведення оперативно-розшукових заходів уповноваженими на це органами.
4.15. Відомості щодо результатів виконання запитів правоохоронних органів в рамках здійснення останніми оперативно-розшукової діяльності та слідчих дій (якщо ініціатором, відповідно до діючого законодавства, інформація викладена в запиті, віднесена до службової).

5. Різне.

5.1. Інформація, що міститься в документах головного та підвідомчих управлінь, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов'язані з розробкою напряму діяльності головного управління або здійсненням контрольних, наглядових функцій його структурними підрозділами, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.
5.2. Документи, які надходять до головного та підвідомчих управлінь, і визначені особами, які їх видали, як конфіденційні та/або «Для службового користування».

Форма входу
календар
«  Червень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
facebook.com
WEB - портал
SKYPE
Зателефонуй на SKYPE до управління kdnpfu12
Copyright K-Dnipr UPFU © 2024